top of page

FairBeef Platform


Rozwijamy naszą działalność B+R! Od lipca wspólnie z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Państwowym Instytutem Badawczym i przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęliśmy realizację projektu „FairBeefPlatform - Opracowanie zautomatyzowanego systemu obiektywnej, kompleksowej oceny bydła wprowadzającego transparentność w obrocie handlowym.” Celem prowadzonych działań badawczych jest stworzenie innowacyjnego, zautomatyzowanego systemu oceny i identyfikacji zwierząt, klasyfikacji jakości tusz i rejestracją wyników badania weterynaryjnego oraz przestrzeni informatycznej do swobodnego handlu bydłem.


Comments


bottom of page