top of page

"Jesteśmy firmą, która poznaje możliwości i potrzeby
w zakresie komputerowego wspomagania zarządzania zasobami przyrodniczymi, dlatego oferujemy najlepsze rozwiązania z tej dziedziny" 

- to nasze słowa, które zredagowaliśmy w 1998 roku. Prawdę mówiąc, nasza misja nie zmieniła się od tego czasu. Technologia się zmienia, ale nasza miłość do przyrody pozostaje taka sama.

1998

Założenie firmy TAXUS SI

2013

Wyodrębnienie Taxus IT z Taxus SI - ukierunkowanie rozwoju rozwiązań informatycznych

1999 - 2013

Najważniejsze projekty

  • Standard Leśnej Mapy Numerycznej (SLMN) - opracowanie standardu danych GIS dla wszystkich nadleśnictw. Ujednolicenie sposobu przechowywania, przetwarzania oraz prezentacji danych umożliwiło rozwój narzędzi GIS i praktyczne wykorzystanie tej technologii w pracy polskich leśników.

  • TAKSATOR - na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych stworzyliśmy, wykorzystywany do dzisiaj, program przetwarzający dane planów urządzania lasu. Poza funkcjonalnością bazodanową TAKSATOR wykonuje zaawansowane analizy statystyczne, których wynikiem jest kompletny PUL bazujący na danych zbieranych w terenie.

  • mLas Inżynier - to pierwszy powszechnie wykorzystywany w polskim leśnictwie program obsługujący mapę numeryczną na urządzenia przenośne.

  • LIMES - pierwsza centralna przeglądarka mapy numerycznej dla Lasów Państwowych

  • LasInfo - rozwijane do dzisiaj oprogramowanie dla instytucji zarządzającej lasem: parków narodowych,  leśnych zakładów doświadczalnych, lasów miejskich.

2013

Wyodrębnienie Taxus IT z Taxus SI - ukierunkowanie rozwoju w kierunku rozwiązań informatycznych

  • Centralny System Informatyczny Lasów Państwowych - rozwój przeglądarki GIS i edytora GIS, a następnie rozwój modułu infrastruktury oraz obsługi danych z inwentaryzacji sieci drogowej.

  • mLas Inżynier - opracowanie wersji na system Android.

  • SIMGiSM, SIMGSP - wykonanie na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Systemu Informatycznego Monitoringu Gatunków i Siedlisk Morskich oraz Systemu Informatycznego Monitoringu Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych Lądowych.

  • WebTaksator - centralna wersja programu TAKSATOR dostępna dla użytkowników poprzez przeglądarkę internetową.

  • SmokeDetection - system typu computer vision do wykrywania pożaru lasu poprzez analizę obrazu z kamer monitoringu PPOŻ i automatyczne rozpoznawanie dymu.

2018

Zakup firmy PPW Manta produkującej specjalistyczne kamery - możliwość zaoferowania kompleksowego rozwiązania w zakresie monitoringu PPOŻ składającego się ze sprzętu oraz współpracującego oprogramowania Smoke Detection.

2020

Powołanie spółki córki SmokeD, która celem jest rozwój w kierunku oferowania rozwiązań SmokeDetection na rynkach zagranicznych

bottom of page