top of page

Plan Równości Płci

Plan Równości Płci to dokument na lata 2023-2028 przyjęty Uchwałą Zarządu Taxus IT sp. z o.o.

Pobierz dokument w języku polskim lub angielskim:

bottom of page