top of page

Taksator

Oprogramowanie służy do gromadzenia danych, wspomagania i automatyzowania prac, których efektem jest Plan Urządzania Lasu dla nadleśnictwa. Opisuje on bieżący stan zasobów leśnych oraz definiuje zakres działań (gospodarczych i ochronnych), które mają zostać wykonane w ciągu kolejnych 10 lat.

660x0_taksator_grafika_1.png

System jest zintegrowany z funkcjonującym Systemem Informatycznym Lasów Państwowych i udostępniany wykonawcom prac urządzeniowych. 

 

Cechy systemu Taksator:

  • całkowita integracja danych opisowych i danych przestrzennych

  • obsługa zależności pomiędzy obiektami poprzez relacje geometryczne (historia wydzielenia, zależności pomiędzy danymi ewidencyjnymi i wydzieleniami leśnymi)

  • architektura systemu wykorzystuje szynę usług (IBM Integration Bus) oraz narzędzia ETL (IBM DataStage)

 

Taksator to projekt, który od 2016 roku realizujemy w konsorcjum z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na zlecenie Zakładu Informatyki Lasów Państwowych.

taxus-7.jpg

Krzysztof Mroczek

Wiceprezes Zarządu 

bottom of page