top of page

Szkolenie QGIS
dla początkujących

Dwudniowe szkolenie jest skierowane do osób rozpoczynających pracę z programem QGIS.

Zakres szkolenia. Przykładowy harmonogram

Dzień 1

 • Wprowadzenie do tematyki GIS (formaty, źródła danych, organizacja danych; układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne), wprowadzenie do systemów danych przestrzennych, wprowadzenie do aplikacji QGIS

 • Wczytywanie danych przestrzennych w różnych formatach

 • Zmiana układu współrzędnych i zapis warstwy, zapis do .csv

 • Tworzenie warstw wektorowych

 • Modyfikowanie utworzonych danych

 • Wizualizacja danych na mapie

 • Metody symbolizacji danych na mapie

 • Zapisywanie określonego stylu

 • Wczytywanie projektu oraz paczki mLas

 • Praca z tabelą atrybutów: Dodawanie pól i rekordów do tabeli atrybutów, Edycja danych w tabeli atrybutów (przy użyciu kalkulatora pól), Tworzenie selekcji na podstawie tabeli atrybutów.
   

​Dzień 2

 • Korzystanie z wtyczek w programie QGIS (mLas, autoSaver, QuickOSM)

 • Przetwarzanie danych wektorowych przy użyciu narzędzi geoprzetwarzania – modernizacja danych LMN

 • Kalibrowanie i digitalizacja zeskanowanych arkuszy map

 • Tworzenie wydruków i kompozycji mapowych.

Dlaczego warto?

 • Zyskasz umiejętność pracy z najpopularniejszym darmowym oprogramowaniem QGIS w najnowszej wersji.

 • Stworzysz i edytujesz własne dane, a następnie szybko przygotujesz je do wydruku.

 • Zyskasz umiejętność pracy z danymi pochodzącymi z zasobów internetowych.

 • Otrzymasz wysokiej jakości materiały szkoleniowe – m.in. podręcznik do QGIS 3.X LTR dostępny tylko dla naszych kursantów.

 • Zyskasz możliwość konsultacji przy pracy z QGIS – nasi eksperci zapewnią Ci opiekę merytoryczną również po szkoleniu.

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami

taxus.jpg

Karolina Jaśkiewicz

Zastępca Dyrektora Wydziału Sprzedaży i Marketingu
ds. marketingu i rozwoju aplikacji mobilnych

karolina.jaskiewicz@taxusit.pl

+48 533 366 624

bottom of page