top of page

QGIS dla poczatkujących + mLas 8

Szkolenie jest skierowane dla pracowników Lasów Państwowych, którzy w codziennej pracy mają styczność

z Leśną Mapą Numeryczną oraz pracowników zajmujących się przetwarzaniem danych przestrzennych.

Celem szkolenia (oprócz wykorzystania aplikacji mLas) jest w pełni funkcjonalna i wygodna praca z danymi przestrzennymi pozyskanymi z serwera centralnego Lasów Państwowych oraz własnymi pomiarami.

Sugerowany czas trwania szkolenia: 2 dni

Zakres szkolenia obejmuje kurs mLas w pracy z Leśną Mapą Numeryczną oraz dodatkowo:

 • wprowadzenie do tematyki GIS (formaty, źródła danych, organizacja danych; układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne), wprowadzenie do systemów danych przestrzennych, wprowadzenie do aplikacji QGIS

 • wczytywanie danych przestrzennych w różnych formatach

 • zmiana układu współrzędnych i zapis warstwy, zapis do .csv

 • wczytywanie danych dostępnych w zasobach serwera centralnego Lasów Państwowych oraz import danych pomierzonych w aplikacji mLas,

 • dostosowanie wyglądu pozyskanych danych do standardu Leśnej Mapy Numerycznej z użyciem wtyczki mLas Inżynier,

 • dodawanie pól i rekordów do tabeli atrybutów

 • edycja danych w tabeli atrybutów (przy użyciu kalkulatora pól)

 • tworzenie selekcji na podstawie tabeli atrybutów

 • digitalizacja, tworzenie i edycja danych wektorowych w programie QGIS,

 • wizualizacja warstw wektorowych i rastrowych,

 • metody symbolizacji danych

 • Inne operacje w programie QGIS:

 • korzystanie z wtyczek w programie QGIS (mLas Inżynier, autoSaver, QuickOSM)

 • przetwarzanie danych wektorowych przy użyciu narzędzi geoprzetwarzania

 • kalibrowanie i digitalizacja zeskanowanych arkuszy map

 • tworzenie kompozycji mapowych, moduł wydruków

 • wykorzystanie gotowych szablonów np. szkice zrębowe i odnowieniowe.

  Praca z mLas:

 • zapoznanie z projektem (zakres bazodanowy [dane z SILP] oraz terytorialny)

 • połączenie i pobieranie danych wprost z serwera SILP - urządzenie bez EMM

 • Zapoznanie się̨ z modułami bazodanowymi aplikacji:

 • opis taksacyjny

 • ewidencja

 • system planów

 • magazyn drewna

 • projekty planów

 • szkice leśne

 • Zapoznanie z najnowszymi funkcjonalnościami mLas m.in:

 • wydruk mapy do pdf

 • pobieranie danych offline

 • obsługa modułu szkiców leśnych

 • obsługa wyznaczania trasy

 • połączenie z systemem przechowywania danych dronowych Sat- Monitor

 • zapis notatek do SILP (bez przesyłania)

 • Moduły pomiarowe (praca z LT800H oraz TX1): wykorzystanie dalmierza laserowego (pomiar powierzchni oraz wysokości drzew)

 • Edycja i eksport zapisanych pomiarów w QGIS

Zyskasz zatem:

 • Umiejętność pracy z najpopularniejszym, ogólnodostępnym oprogramowaniem QGIS w najnowszej wersji.

 • Umiejętność zaawansowanej pracy z danymi pochodzącymi z zasobów serwera centralnego Lasów Państwowych oraz własnych pomiarów terenowych.

 • Aktualny podręcznik do QGIS 3.X LTR dostępny tylko dla naszych kursantów, dzięki któremu będziesz mógł zgłębić wiedzę z zakresu oprogramowania QGIS.

 • Możliwość konsultacji przy pracy z QGIS – nasi eksperci zapewnią Ci opiekę merytoryczną również po szkoleniu.

 

Istnieje możliwość modyfikowania programu szkoleń tak, aby były najlepiej dopasowane do potrzeb naszych kursantów. 

Szkolenia odbywają się w siedzibie nadleśnictwa lub w lokalizacjach zewnętrznych.

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami

taxus.jpg

Karolina Jaśkiewicz

Zastępca Dyrektora Wydziału Sprzedaży
i Marketingu
ds. marketingu i rozwoju aplikacji mobilnych

taxus-2.jpg

Bartłomiej Krześlak

Dyrektor Wydziału Sprzedaży i Marketingu

karolina.jaskiewicz@taxusit.pl

+48 533 366 624

bartlomiej.krzeslak@taxusit.pl

+48 669 605 703 

bottom of page