top of page

LasInfo

Główne narzędzie systemu, które służy do przechowywania, edytowania i analizowania danych. Aplikacja jest instalowana w biurze jednostki centralnej i w każdym obwodzie ochronnym/leśnictwie.

Główne funkcje LasInfo: opis taksacyjny, ewidencja, planowanie, przetargi, zlecenia, wykonanie, obrót i magazyn drewna, fakturowanie, dokumenty ochrony lasu i wiele innych. 

LasInfo to system do zarządzania procesami ochronnymi, hodowlanymi i gospodarczymi prowadzonymi w lasach. 

660x0_lasinfo_2.png

W skład systemu wchodzi:

 • LasInfo – aplikacja zainstalowana na komputerze stacjonarnym

 • LasInfo Obrót Drewnem – aplikacja zainstalowana na urządzeniu mobilnym

 • przeglądarka mapy numerycznej – serwerowa aplikacja GIS

 • monitoring przyrodniczy – moduł w przeglądarce mapy numerycznej oraz w mobilnym GIS

 • mobilny GIS – oprogramowanie mLas Inżynier 7

 • urządzenia mobilne – np. Cedar CP3Cedar CT8

 • drukarka mobilna – Zebra ZQ 520

LasInfo Obrót Drewnem – aplikacja mobilna dla pracowników terenowych instalowana na urządzeniach mobilnych z systemem Android (rejestratorach). Służy do ewidencjonowania obrotu drewnem. 

Główne funkcje LasInfo Obrót Drewnem: rejestracja danych (przychód i rozchód drewna), kwit wywozowy, asygnata, magazyn drewna, moduł planów, transfer danych z rejestratora do systemu, wydruk dokumentów za pomocą drukarki termicznej i wiele innych.

 

Przeglądarka mapy numerycznej – serwerowa aplikacja GIS, która korzysta z pełnej bazy danych LasInfo.

Główne funkcje aplikacji GIS: nawigacja, pomiary odległości i powierzchni na mapie, informacje o atrybutach i geometrii danego obiektu na mapie, dane opisu taksacyjnego, informacje z systemu planów/zadań ochronnych i magazynu drewna wydzielenia na mapie, dane wektorowe z lokalnego serwera mapowego i ogólnie dostępnych serwisów mapowych.

mLas – mapa na rejestratorze leśniczego.

Główne funkcje mLas: mapy tematyczne, rastry, informacje o wydzieleniach, pomiary GPS, wyszukiwanie obiektów na mapie, moduł monitoringu przyrodniczego. 

 

Monitoring przyrodniczy – moduł w aplikacji mLas Inżynier, który pozwala na gromadzenie danych geometrycznych i opisowych dotyczących przyrody określonego terenu. Moduł mobilny jest przeznaczony do pracy terenowej, pozwala na rejestrację zdarzeń i przesyłanie danych do bazy centralnej, wspólnej z LasInfo. 

 

System jest przeznaczony jest do wszystkich instytucji, które zarządzają obszarami leśnymi – z wyłączeniem Lasów Państwowych:

 • parki narodowe

 • leśne zakłady doświadczalne

 • lasy miejskie

 • urzędy morskie

 • lasy gminne

 • lasy komunalne.

 

Korzyści z wdrożenia LasInfo:

 • optymalizacja kosztów – elektroniczny obieg dokumentów, transfer danych bezpośrednio z terenu

 • natychmiastowy dostęp do aktualnych danych (stany magazynowe, zlecenia, wykonanie)

 • łatwa i szybka wymiana danych w obrębie jednostki zarządzającej lasami,  także z innymi instytucjami

 • wygodny dostęp do danych zarówno dla pracowników biurowych jak i terenowych

 • rejestracja prac od planowania przez kontrole wykonania po rozliczenie kosztów i zysków

 • rejestracja zdarzeń w terenie

 • możliwość wykonywania pomiarów terenowych oraz ich inwentaryzacja i nawigacja na mapie

 • eliminowanie błędów w dokumentacji dzięki kontroli poprawności wprowadzanych danych

 • szybkie tworzenie raportów, zestawień, wizualizacji, wydruków

 • całość danych w postaci cyfrowej ułatwiającej przetwarzanie i analizowanie.

 

System działa od 2006 roku. W 2009 roku został wdrożony w pierwszym parku narodowym. Aktualnie działa w 11 parkach narodowych, a także w wielu innych instytucjach. 

Do tej pory system LasInfo wdrożono w 22 jednostkach. 

Wdrożenia - mapa

Parki Narodowe

 • Wigierski Park Narodowy

 • Słowiński Park Narodowy

 • Karkonoski Park Narodowy

 • Park Narodowy Gór Stołowych

 • Drawieński Park Narodowy

 • Bieszczadzki Park Narodowy

 • Białowieski Park Narodowy

 • Wielkopolski Park Narodowy

 • Woliński Park Narodowy

 • Poleski Park Narodowy

 • Roztoczański Park Narodowy 

Leśne Zakłady Doświadczalne

 • Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

 • Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach

 • Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie

 • Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy Zdroju

Urzędy Morskie

 • Urząd Morski w Gdyni

 • Urząd Morski w Słupsku

 • Urząd Morski w Szczecinie

Pozostałe instytucje

 • Urząd Gminy w Horyńcu Zdroju

 • Lasy Miejskie Warszawa

 • Lasy Komunalne Miasta Grudziądza

Umów się na bezpłatną prezentację

Sylwester Kulik

Sylwester Kulik

Zastępca Dyrektora Wydziału Produkcji Oprogramowania
ds. Analizy i Testowania Oprogramowania

sylwester.kulik@taxusit.pl

+48 533 370 047

Referencje LasInfo

Poleski Park Narodowy, referencje
Referencje
bottom of page