top of page

Dendroskop to  aplikacja przeznaczona do wykonywania pomiarów relaskopowych w drzewostanach przy pomocy telefonu lub tabletu z wbudowanym aparatem fotograficznym. 

 

Wbudowane funkcje programu pozwalają na określenie zasobności drzewostanu oraz intensywności cięć przedrębnych. Dendroskop z powodzeniem może służyć jako pomoc przy taksacji leśnej oraz leśniczemu przy tworzeniu szacunków brakarskich oraz planowaniu.  

Dendroskop to aplikacja stworzona na system operacyjny Android.

Dendroskop

660x0_dendroskop.jpeg

Prosta obsługa

Aplikacja jest bardzo intuicyjna, łatwa w obsłudze i pracująca na urządzeniach, z których użytkownik codziennie korzysta - czyli na telefonie komórkowym lub tablecie. Stojąc w drzewostanie, wystarczy skierować aparat fotograficzny w stronę poszczególnych drzew oraz sprawdzić czy dane drzewo mieści się w "szczerbince". Po zakończeniu zliczania drzew, aplikacją tą można wykonać pomiar wysokości wszystkich gatunków - wystarczy skierować aparat na podstawę  i wierzchołek drzewa.

Efekty pracy

Program służy do pomiaru pierśnicowego pola przekroju i ostatecznie zasobności sposobem Bitterlicha. Podczas pomiaru, poszczególne spostrzeżenia (pierśnice nie mieszczące się w szczerbince na ekranie telefonu) zapisywane są wg kodu gatunku do pamięci, a na koniec, po uzupełnieniu danych o wysokość, którą można wpisać lub pomierzyć przy wykorzystaniu telefonu, program automatycznie oblicza zasobność poszczególnych gatunków.

 

Pomiar można wykonać na pojedynczej powierzchni bez zapisywania wyników (pomiar szybki) lub też zrobić kilka pomiarów w ramach jednego wydzielenia. W tym drugim przypadku dane z poszczególnych pomiarów zapisywane są w pamięci, a na koniec program wylicza średnie wartości dla całego wydzielenia.

Możliwe jest również wyświetlenie szczegółowego opisu taksacyjnego drzewostanu utworzonego na podstawie wykonanego pomiaru. Opis zawiera takie elementy jak: skład gatunkowy, zasobność, wysokość, a po uzupełnieniu informacji o wieku, również zadrzewienie i bonitację poszczególnych gatunków.

 

Po przełączeniu aplikacji w tryb "Intensywność zabiegu" oraz po wykonaniu kilku pomiarów na powierzchniach relaskopowych, użytkownik otrzymuje informację o miąższości każdego z gatunków w drzewostanie i miąższości możliwej do pozyskania (w procentach oraz m3). Miąższość można wyświetlić w wartościach brutto (w korze) lub netto (czyli bez kory).

Solidne podstawy naukowe

Dendroskop jest aplikacją wykorzystującą stosowane dziś metody obliczeniowe w leśnictwie, tj.:

  • Tablice zasobności i przyrostu drzewostanu, B. Szymkiewicz, PWNiL, Warszawa 1986

  • Tablice wydajności cięć pielęgnacyjnych, IBL, Warszawa 1975

  • Instrukcja Urządzania Lasu cz. II, IBL, Warszawa 1992.

Dendroskop - 30-dniowa wersja demo

Możesz również poprosić o przesłanie pliku mailem:

Dziękujemy za wiadomość. Wkrótce prześlemy plik.

Materiały do pobrania

Instrukcja
użytkownika

Zapytaj o ofertę

taxus-2.jpg

Bartłomiej Krześlak

Dyrektor Wydziału Sprzedaży i Marketingu

bartlomiej.krzeslak@taxusit.pl

+48 669 605 703 

bottom of page