top of page

WebGIS 2.0 dla Biebrzańskiego Parku Narodowego


Biebrzański Park Narodowy

Od roku 2020 TAXUS IT uczestniczy we wdrożeniu systemu wspomagającego zarządzanie zadaniami ochronnymi w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wdrożenie systemu jest jednym z elementów tworzenia Planu Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego. W tym roku całość wdrożenia zostanie zakończona.


Spotkanie w Biebrzańskim Parku Narodowym

System składa się z kilku elementów: aplikacji desktop, aplikacji Web GIS, aplikacji mobilnej oraz usług serwerowych pozwalających na wymianę danych. System w całości będzie pozwalał użytkownikom m.in. na dostęp do danych z poszczególnych operatów (dane opisowe i przestrzenne), planowania zadań ochronnych, wprowadzanie informacji na temat realizacji zadań ochronnych, raportowanie.

Ze względu na powiązanie różnych typów aplikacji oraz wykorzystywanie jednej wspólnej bazy danych dostęp do danych możliwy jest nie tylko przez komputery, ale również przez urządzenia mobilne. Różne typy aplikacji pozwalają na połączenie danych opisowych (szczegóły realizacji zadań ochronnych) z danymi przestrzennymi (mapy tematyczne z poszczególnych operatów oraz lokalizacja zadań ochronnych).

Spotkanie w Biebrzańskim Parku Narodowym

Nowością systemu jest możliwość przestrzennego planowania zadań ochronnych z poziomu mapy w module WebGIS. W przypadku Biebrzańskiego Parku Narodowego jest to rozwiązanie wyjątkowo funkcjonalne ze względu na charakterystykę parku (Biebrzański Park Narodowy to największy park w Polsce z mozaiką ekosystemów leśnych, wodnych i nieleśnych).


Oszczędność czasu pozwoli im m.in. na podziwianie tego największego, najdłuższego, najdzikszego parku narodowego w Polsce.


Całość prac zostanie zakończona pod koniec 2023 roku serią szkoleń dla użytkowników.


Bociany na łące

autor: Sylwester Kulik, Zastępca Dyrektora Wydziału Produkcji Oprogramowania ds. Analizy i Testowania Oprogramowania zdjęcia: Katarzyna Kucharczyk


Comments


bottom of page