top of page

Ocena stanu środowiska wód morskich - umowa z GIOŚ

W marcu konsorcjum (IMGW oddział w Gdyni, Instytut Morski UM w Gdyni i Taxus IT) podpisało umowę z GIOŚ w sprawie realizacji umowy „Opracowanie drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz z zestawem właściwości dla dobrego stanu środowiska”.


Ocena zasięgiem przestrzennym będzie obejmować polskie obszary morskie, czasowo będzie obejmować lata 2016-2021 (2022).


Wynikiem przeprowadzonych prac będzie zwiększenie wiedzy o zjawiskach zachodzących w ekosystemach Morza Bałtyckiego i stanie środowiska wód morskich oraz zaktualizowanie zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich.


W gestii Taxus IT będzie przygotowanie strony internetowej. Zaprezentowane zostaną na niej wyniki oceny stanu środowiska, a także (za pośrednictwem strony) odbędą się konsultacje społeczne w zakresie udostępnianych dokumentów.


Comments


bottom of page