top of page

Nawiązaliśmy współpracę z Siecią Innowacji TWITWI jest jedną z największych na świecie, niezależnych, opartych na członkostwie organizacji non-profit z dziedziny badań i technologii. Została założona w 1946 roku w Cambridge w Wielkiej Brytanii a obecnie posiada swoje siedziby także w Grecji, Niemczech, Azji Południowo-Wschodniej, Indiach, na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej i USA.


Multidyscyplinarna kadra TWI, składająca się z wyspecjalizowanych konsultantów, inżynierów, naukowców, badaczy i techników, dostarcza rozwiązania z zakresu inżynierii, materiałów, zarządzania integralnością strukturalną i technik łączenia na miarę XXI wieku, wypełniając lukę pomiędzy badaniami a przemysłem w celu promowania najnowszych podejść w kontekście Przemysłu 4.0.


Poprzez swoją Sieć Innowacji, TWI dysponuje dużym portfelem działań innowacyjnych, w tym: Centra Innowacji - wspólne partnerstwa przemysłowo-badawcze pomiędzy TWI a środowiskiem akademickim; Programy Akceleracji Technologii (TAP) - współpraca z MŚP i członkami przemysłowymi TWI w celu przeniesienia innowacyjnych koncepcji poprzez komercjalizację; Prywatne Partnerstwa Technologiczne (PTIP) - długoterminowe relacje z organizacjami technologicznymi w celu opracowania nowatorskich rozwiązań i rozwiązania wyzwań przemysłowych; oraz szereg programów opartych na technologii i subskrypcji. W połączeniu tworzą one otwarty ekosystem innowacji o transformującym wpływie społeczno-gospodarczym.Comments


bottom of page