top of page

Jak się miewa Bałtyk? Współpraca z GIOŚRDSM, czyli Ramowa Dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej, ma na celu osiągniecie dobrego stanu środowiska m.in. w Morzu Bałtyckim.

Co 6 lat Polska przygotowuje raporty do Komisji Europejskiej, w których przedstawiany jest stan Bałtyku na polskim obszarze morskim (POM). Instytucją odpowiedzialną za przygotowanie dokumentu jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o RDSM to zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Bałtyk – kalendarium prac w ramach RDSM" na portalu „Wodne Sprawy”.

W tym roku przygotowywana jest druga aktualizacja oceny wstępnej 2016-2021.


Jako TAXUS IT uczestniczymy w procesie aktualizacji oceny i naszym zadaniem jest zmodernizowanie strony internetowej, na której zamieszczane są wyniki ocen stanu Bałtyku. Za pomocą strony zostaną też przeprowadzone konsultacje społeczne w zakresie dokumentów, które będą przekazywane do Komisji Europejskiej.

Nowa strona o RDSM będzie opublikowana na przełomie roku 2023/2024.


Niebieska grafika
Grafika do strony projektu

Projekt „Opracowanie drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz z zestawem właściwości dla dobrego stanu środowiska” realizowany przez konsorcjum IMGW oddział w Gdyni, Instytut Morski UM w Gdyni i Taxus IT na zlecenie GIOŚ (projekt finansowany przez NFOŚiGW).


Konsorcjum siedzące przy stole
Spotkanie konsorcjum
Obraz mapowy
Przykład oceny jednego ze wskaźników RDSM


Comments


bottom of page