top of page

Źródło wiedzy o RDSMW piątek 27 października w siedzibie Taxus IT odbyło się szkolenie dla pracowników GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska) z zakresu obsługi CMS Strony internetowej o RDSM.

Jest to strona, którą budujemy na zlecenie GIOŚ.

Na stronie O RDSM będą prezentowane wyniki oceny stanu środowiska wód morskich Bałtyku. Taka ocena wykonywana jest co 6 lat, a jej wyniki podlegają konsultacjom społecznym. Uwagi będzie można zgłaszać tylko przez stronę internetową.


RDSM, czyli Ramowa Dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej, ma na celu osiągniecie dobrego stanu środowiska m.in. w Morzu Bałtyckim.

Co 6 lat Polska przygotowuje raporty do Komisji Europejskiej, w których przedstawiany jest stan Bałtyku na polskim obszarze morskim (POM). Instytucją odpowiedzialną za przygotowanie dokumentu jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o RDSM to zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Bałtyk – kalendarium prac w ramach RDSM" na portalu „Wodne Sprawy”.

Nowa strona o RDSM będzie opublikowana na przełomie roku 2023/2024.


Niebieska grafika
Grafika do strony projektu

Projekt „Opracowanie drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz z zestawem właściwości dla dobrego stanu środowiska” realizowany przez konsorcjum IMGW oddział w Gdyni, Instytut Morski UM w Gdyni i Taxus IT na zlecenie GIOŚ (projekt finansowany przez NFOŚiGW).
Comments


bottom of page