top of page

Projekt FairBeefPlatform ma na celu wprowadzenie nowej jakości w procesie handlu zwierzętami żywymi lub tuszami. 
 

Szacuje się, że w Polsce funkcjonuje około 200 ubojni bydła - czyli około 2 000 000 zwierząt.

fairbeef_glowne_2 (002).png

Nowa jakość w handlu zwięrzętami 
 

Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez wytworzenie czterech niezależnych elementów połączonych jeden spójny system. Testy zostaną przeprowadzone na populacji ponad
5 000 sztuk.

Pierwszy element - ocena przyżyciowa. 

Proste w obsłudze urządzenie w sposób obiektywny dokona oceny wartości handlowej bydła, a jej uzupełnieniem będzie pewna identyfikacja zwierzęcia.

Kolejną wprowadzoną przez nas innowacją będzie aparat do  obiektywnej klasyfikacji poubojowej.

Obecnie w Polsce polega ona na wzrokowej ocenie dokonywanej przez pracownika rzeźni.

W tym projekcie opinia rzeczoznawcy zostanie zastąpiona oceną obrazu z zestawu kamer:

  • Obraz trafi do analizy z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych

  • Nowy aparat będzie dostarczał istotne informacje, takie jak jakość i wartość handlowa tuszy.

 

Trzeci element to stworzenie systemu rejestracji badania weterynaryjnego.

Dzięki temu hodowca otrzyma informacje o stanie zdrowia zwierząt, które dostarczył do rzeźni, a to pozwoli mu na rozpoznanie zagrożeń chorobowych w stadzie. 

Finalnym efektem projektu będzie platforma informatyczna, na której przeprowadzane będą transakcje kupna-sprzedaży zwierząt oraz przepływ informacji zwrotnych.

Możliwość zdalnego zawierania transakcji z całkowicie obiektywną oceną jakości towaru wpływa na:

  • skrócenie łańcucha obrotu bydłem,

  • uzyskanie transparentności zwiększającej perspektywy stabilnej współpracy pomiędzy hodowcami, a zakładami ubojowymi. 

Zapytaj o ofertę

IMG_1342.jpg

Sławomir Łoś

Analityk projektu 

bottom of page