top of page

Centralny System Informatyczny Lasów Państwowych - moduł infrastruktury

Oprogramowanie służy do gromadzenia danych, wspomagania i automatyzowania prac, których efektem jest Plan Urządzania Lasu dla nadleśnictwa. Opisuje on bieżący stan zasobów leśnych oraz definiuje zakres działań (gospodarczych i ochronnych), które mają zostać wykonane w ciągu kolejnych 10 lat.

660x0_taksator_grafika_1.png

Funkcjonujący w ramach Centralnego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych moduł infrastruktury służy do zarządzania różnego typu obiektami infrastruktury nadleśnictwa. Szczególną jego funkcjonalnością jest obsługa sieci dróg. Jest to nowoczesny system zaprojektowany i wykonany przez firmę Taxus IT (jako podwykonawcę firmy ProHolding) na zlecenie Lasów Państwowych. 

System pozwala na szybkie pozyskanie i wizualizację informacji o układzie dróg w nadleśnictwie, parametrach, takich jak szerokość, stan i rodzaj nawierzchni oraz lokalizacji szczegółowych elementów typu przepusty, szlabany itp. Umożliwia to np. planowanie dojazdu lub przewozu ładunków w zależności od ograniczeń określonego sprzętu transportowego.

Program dostarcza szereg narzędzi do bieżącego aktualizowania (edycji) danych w sposób dostępny nawet dla osób bez dużego doświadczenia w obsłudze systemów GIS. Aktualizację i nowe dane można wprowadzać na różne sposoby w zależności od tego, jak był dokonany pomiar w terenie (pomiar GPS, odległość od najbliższego skrzyżowania lub innego charakterystycznego punktu w terenie itp.)

Szczegółowe i aktualne dane o sieci drogowej pozwalają na wykonanie szeregu zaawansowanych analiz, takich jak np. potencjalne obciążenie każdego odcinka drogi potokiem ładunków drewna na przestrzeni następnych 30 lat, co pozwala na optymalizację sieci drogowej - racjonalne planowanie inwestycji oraz remontów dróg. 

taxus-7.jpg

Krzysztof Mroczek

Wiceprezes Zarządu 

bottom of page